Verkeersveiligheid jongeren 12 tot 18


Dit interactieve online platform voor verkeersveiligheid helpt jongeren veiliger deel te nemen aan het verkeer. In de trainingen kijken de deelnemers door de ogen van de automobilist naar hun eigen positie op de weg.
De deelnemers krijgen inzicht in de (on)mogelijkheden van automobilisten. Zij gaan door serious gaming begrijpen welke risico’s zij lopen en leren hoe zij zelf kunnen bijdragen aan meer veiligheid.

Doel van de (video)trainingen is het voorkomen van ongelukken. De trainingen zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen binnen de categorie 12 tot 18 jaar. Er zijn trainingen voor brugklassers die net vanaf de basisschool komen en met nieuwe verkeersomstandigheden te maken krijgen, voor de iets oudere jongeren op weg naar hun brommercertificaat en voor jongeren die zich voorbereiden op hun eerste autorijlessen.

Behoeftegestuurd en doelgroepgericht

De effectiviteit van online trainingen wordt voor een groot deel bepaald door de mogelijkheden om het aandachtsniveau van de cursisten vast te houden. De lesstof of informatie is afgestemd op de ontwikkelingsfase en het individuele kennis- en interesseniveau van de cursist. De lesstof en informatie wordt aangeboden in de vorm van interactief beeldmateriaal.

Deelnemers aan het platform krijgen die informatie aangeboden die voor hen interessant is. Met behulp van een persoonlijk profiel dat steeds actueel gehouden wordt krijgen zij alleen die informatie die voor hen van toepassing is. Verandert de situatie, dan verandert het aanbod. Het platform wordt steeds voorzien van nieuwe informatie, trainingen, nieuwtjes en gadgets. Zo worden de deelnemers gemotiveerd het platform steeds opnieuw te bezoeken. Het platform heeft blogs waarop gereageerd kan worden en een chatfunctie. Dit bevordert effectief de verkeersveiligheidcultuur onder grote groepen jongeren.

Trainingsinhoud
 1. Basisvaardigheden
  (gevaar herkennen, hoe goed kan iemand jou zien ?)
 2. Interactieve video’s over verkeerregels
  (van toepassing op leeftijd)
 3. Interactieve video’s over verkeersdeelname
  (die aansluit bij actuele situatie qua vervoersmiddel en leeftijd)
 4. Interactieve video’s over reismethode in de winter
  (gezien door de ogen van automobilist)
 5. Kennistesten/games
  - verkeersinzicht en regels
  - remafstand versus snelheid
  - reactietijden
 6. Kennisbank verkeersveiligheid


Klik hier om contact met ons op te nemen « Vorige pagina
© Copyright Centrum voor Duurzame Mobiliteit
« Vorige pagina

Actueel

» Jongeren in het verkeer
Effectieve verkeerseducatie
» Achmea online
'E-driver' in plaats van testcircuit
» GVB Amsterdam
Daling agressie met 17%
» Centraal Beheer Achmea
Nascholing beroepschauffeurs