Koos Spee op nascholing bij Centrum voor Duurzame Mobiliteit


‘Roep automobilisten om de vijf jaar één dag terug’
“Vrachtautochauffeurs gaan vanwege de verplichte nascholing steeds beter rijden. Daarom zouden we een dergelijke regeling ook moeten invoeren voor bestuurders van personenauto’s. Juist deze groep bestuurders zou meer periodiek moeten trainen.”, aldus de landelijke verkeersofficier van Justitie Koos Spee na een dagje ‘nascholen’ op een 40 tons vrachtwagen.

  BEKIJK DE VIDEO »


Koos Spee was een dag te gast bij het Centrum voor Duurzame Mobiliteit. “Het is een tijd geleden dat ik zelf op een truck gereden heb. Het eerste wat mij opviel, hoeveel rotondes Nederland gekregen heeft.” aldus Spee. “In een personenauto ga je daar toch duidelijk anders mee om. Het was voor mij ook nieuw, hoelang een moderne truck door zijn eigen gewicht uitrolt en dus hoe lang je van te voren al het gas kunt loslaten. Ik merkte ook, dat er een psychische druk is om tot het laatste moment het gas erop te houden. Je denkt al gauw dat je anders iedereen die achter je zit, ophoudt als je de auto te vroeg laat uitrollen. Maar dat is dus helemaal niet zo! Heb je dat door, dan spaart dat enorm veel brandstof.”

Meer aandacht na een cursus
De Verkeersofficier is van mening dat de beroepschauffeur door de verplichte jaarlijkse nascholingsdag veiliger gaat rijden. “Maar het is wel belangrijk dat er ook na de cursus aandacht blijft voor het behouden van de resultaten. Maar al te vaak zien we dat zelfs beroepschauffeurs na een eenmalige training al snel terugvallen in het oude gedrag”.

Wat betreft bestuurders van personenvoertuigen, is hun gedrag vergelijkbaar. Ook personenwagenautomobilisten vallen na een eenmalige bijscholing te snel terug in hun oude gewoonten. “Ik denk dat het daarom heel belangrijk is, dat zeker de zakelijke personenautobestuurder vanuit zijn bedrijf na zo’n training meer doorlopende sturing krijgt. Bijna alle nieuwe auto’s hebben verbruiksmeters. Laat bedrijven die hun mensen op cursus sturen daarna ook gaan werken met incentives voor wie het zuinigste en dus het veiligste rijdt”, aldus Spee. De Verkeersofficier benadrukt hoe belangrijk het is dat werkgevers naast het periodiek trainen van hun mensen ook aandacht besteden aan het vasthouden van de resultaten. Het Centrum voor Duurzame mobiliteit biedt hiervoor meerdere (online) hulpmiddelen.

Zuinig is veilig!
Want dat automobilisten die zuinig rijden ook veilig rijden, staat voor Koos Spee als een paal boven water. “Mensen die bewust zuinig rijden, overzien verkeerssituaties vaak beter en zijn in staat goed in te spelen op veranderende wegomstandigheden.

Dat is goed voor het milieu én veiliger”.
Koos Spee haalde ook nog even het rijgedrag van met name zakelijke rijders naar voren. “Zij zien in hun auto vaak een rijdend kantoor. Je kunt er in eten, papieren doornemen en vooral telefoneren! Hoe vaak hoor je niet het zinnetje ‘ik heb nu even geen tijd, ik bel je straks wel vanuit de auto’! Mijn stokpaardje is nog altijd dat iedereen met een rijbewijs geregeld op herhaling gaat. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden ruimschoots gecompenseerd door minder ongevallen en de besparingen op brandstof. Bovendien is het een goede manier om je verkeerskennis up to date te houden.”

Koos Spee werd getraind door Paul Offerman, manager beroepsopleidingen van de Verkeersveiligheid Groep Nederland. De Verkeersveiligheid Groep Nederland is als partner van het Centrum voor Duurzame Mobiliteit verantwoordelijk voor de verplichte nascholingstrainingen voor beroepschauffeurs. « Vorige pagina
© Copyright Centrum voor Duurzame Mobiliteit