Achtergrond en visie


Veilige, milieuverantwoorde en kosteneffectieve verkeersdeelname vereist een organisatiebrede benadering.
 
Het Centrum voor Duurzame Mobiliteit besteedt dan ook expliciet aandacht aan verantwoorde werkomstandigheden en aan een bewuste houding ten aanzien van verkeerveiligheid en milieubelasting van alle betrokkenen op operationeel en op management niveau.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat informatie, trainingen en mobiliteitstools snel en eenvoudig toegankelijk zijn voor grote groepen mensen.

Vanuit deze visie ondersteunen wij organisaties in hun streven naar duurzaamheid en meer veiligheid met een online informatie- en trainingsplatform. Omdat er sprake is van een community karakter en steeds nieuwe onderwerpen en trainingen speelt het platform blijvend in op de (veranderende) informatie- en trainingsbehoeften van de deelnemers.

De werkwijze van de het Centrum voor Duurzame Mobiliteit is gebaseerd op de meest moderne inzichten ten aanzien van effectieve gedragsbeïnvloeding en duurzame verkeersveiligheid.

Partners Centrum voor Duurzame Mobiliteit:
« Vorige pagina
© Copyright Centrum voor Duurzame Mobiliteit