Onderzoek ongevallen


Meer dan 90% van de verkeersongevallen ontstaat door menselijk handelen. Goed waarnemen en het verwerken van informatie vormen de basis van het Eyetrackingonderzoek van TNO en het Centrum voor Duurzame Mobiliteit.

Eyetrackingonderzoek

Automobilisten ontvangen een veelheid aan visuele informatie die goed geïnterpreteerd moet worden en die dient te worden verwerkt in veilig verkeersgedrag. Deze informatie ontvangt de chauffeur van medeweggebruikers, via de weg zelf en middels tekens, borden en signalen. De wijze waarop een chauffeur informatie waarneemt en verwerkt geeft belangrijke informatie over potentiële veiligheidsrisico’s.

  BEKIJK DE VIDEO »


TNO en het Centrum voor Duurzame Mobiliteit onderzoeken het kijkgedrag van automobilisten en het effect op de verkeersveiligheid. De nadruk ligt hierbij op het ontstaan van ongevallen.

Met behulp van geavanceerde metingen wordt het kijkgedrag van automobilisten geregistreerd. Sensoren in het voertuig registreren hoe en wanneer bestuurders de visuele informatie verwerken in handelingen. Naast de oogmeting wordt ook data van het voertuig zoals OBD data, G-kracht meting, GPS-positie en stuuruitslag geregistreerd. De data wordt gesynchroniseerd met opgenomen Eyetracking beelden.

Tijdens de eerste onderzoeken is al te duidelijk te zien hoeveel afleiding een telefoongesprek of een gesprek met medepassagiers oplevert.

Aan het eind van 2010 wordt het onderzoek afgerond. De doelgroep is de automobilist in diverse leeftijdscategorieën en de beroepschauffeur.

De doelstelling is om meer te weten te komen over het menselijk gedrag in het verkeer in relatie tot afleiding en onbewust rijgedrag. De onderzoeksresultaten zullen gebruikt worden in online leeromgevingen om het risicobewustzijn van bestuurders te verhogen.

« Vorige pagina
© Copyright Centrum voor Duurzame Mobiliteit