Tools efficiënte mobiliteit


Bestuurders van voertuigen worden in toenemende mate geconfronteerd met mobiliteitsproblemen: slechtere bereikbaarheid, afnemende verkeersveiligheid, toenemend energieverbruik en hogere milieubelasting (CO2- en fijnstofemissies).

 
Om deze mobiliteitsproblemen het hoofd te bieden worden door het Centrum voor Mobiliteit tools ontwikkeld om de bereikbaarheid te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en om uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen.

Doelstelling werkgever

 • In stand houden van arbeidsproductiviteit en -effectiviteit
 • Duurzaam ondernemen
 • Brandstofbesparing en schadelastreductie

Doelstelling werknemer

 • Vergroten van keuzemogelijkheden
 • Verhogen arbeidssatisfactie
 • Verhogen verkeersinzicht

Doelstelling maatschappelijk

 • Toename verkeersveiligheid
 • Verbetering bereikbaarheid
 • Vermindering van de overbelasting van het milieu
 • Energiebesparing

Mogelijkheden / functionaliteiten

 • Voorspellen van drukte, gevaar en vertraging op basis van een analyse van historische data en actuele file- en weersinformatie.
 • Actuele, persoonlijke en proactieve weers- en file-informatie: verwachte aankomsttijd / inschatten van vertraging vindt plaats op basis van historische data, actuele file informatie en is proactief met het betrekken van (locale)weersinvloeden.
 • Gerichte sms notificatie.
 • Aanbieden van vergaderruimtes op locaties welke voor de deelnemers als groep het best bereikbaar is: berekening hiervan vindt plaats op informatie met betrekking tot huidige locatie (postcode gebied), actuele file- en weersverwachtingen en historische data met betrekking tot vertraging.
 • Thuiswerk- en conferentieapplicaties inclusief hulpmiddelen, advies en helpdeskfunctie.
 • Openbaarvervoer informatie: deze tool maakt een actuele inschatting van de benodigde reistijd voor vervoer met eigen voertuig versus het openbaar vervoer, dit inclusief fileverwachting.
 • Aanvraag- en service alternatieve verkeersmodaliteiten.
 • Carpoolservice inclusief om op persoonlijke voorkeuren aan te geven (netwerkfunctie) en inclusief thuiskom garantie (taxi-service).
 • Brandstof verbruik logboek en benchmark (om eigen brandstofverbruik te vergelijken met die van anderen met zelfde type auto).
Alle tools maar ook ongevalpreventie- en brandstofbesparingtrainingen worden aangeboden vanuit een overzichtelijk gepersonaliseerd platform. « Vorige pagina
© Copyright Centrum voor Duurzame Mobiliteit