Interactief online trainen

Grip op brandstof en schade

Milieu is een actueel en belangrijk onderwerp. Als zuiniger omgaan met het milieu ook een financiële besparing oplevert wordt het voor u als werkgever nog interessanter hier aandacht aan te besteden.
 
Het Platform Duurzame Mobiliteit is een online trainings- en informatieplatform.

Het Platform Duurzame Mobiliteit biedt een totaaloplossing voor de actuele mobiliteits- en opleidingsvraagstukken waarmee werkgevers zich geconfronteerd zien. Met behulp van een groot aantal tools en trainingen draagt het online platform bij aan meer veiligheid, minder schades en duurzame mobiliteit.

Bekijk onderstaande video's voor alle informatie


Aanpak in het kort »

Bekijk hier in het kort wat het platform voor uw organisatie kan betekenen

Alle informatie »

Bekijk hier in een uitgebreide video hoe het werkt en wat uw medewerkers kunnen verwachten.

Rendement »

Bekijk hier het verdienmodel en een voorbeeld van een bedrijf van 50 medewerkers


Uw programma

 • training Het Nieuwe Rijden 2010
 • interactieve training voorkomen van een ongeval
 • interactieve training gevaarherkenning en verkeersinzicht
 • kennistest verkeersinzicht en duurzame verkeersdeelname
 • tools efficiente verkeersdeelname
 • tools file- en weersinformatie
 • kennistest verkeersregels 2010

Corporate Identity

Het online platform veilige en duurzame mobiliteit kan worden uitgevoerd in de eigen corporate identity van uw onderneming. Het platform biedt tools voor feedback van kennis, verbruikgegevens en tools voor bevorderen verkeersveiligheidcultuur. De beste medewerkers worden in competitieverband overzichtelijk weergegeven.

Online leren

Online trainen is een flexibele, kosteneffectieve en duurzame manier van leren. De interactieve videotrainingen zijn afgestemd op het kennis- en interesseniveau van uw medewerkers en kunnen overal in eigen tijd en tempo worden gevolgd. Omdat het terugkoppelen van resultaten een essentieel onderdeel vormt van het leerproces worden ook de effecten op de brandstof- en schadekosten periodiek berekend en gerapporteerd. Door een beloningsprogramma te koppelen aan deelname en gerealiseerde besparingen wordt een maximaal leereffect bereikt.

Online informeren en communiceren

Het platform is een community waar verkeersdeelnemers informatie uitwisselen en vragen kunnen stellen; waar carpoolers elkaar vinden en ideeën welkom zijn. Het is de plek waar mensen snel actuele informatie vinden over verkeer en weer en over een groot aantal onderwerpen die te maken hebben met verkeersveiligheid, milieu en mobiliteit. Het platform helpt bij het maken van duurzame mobiliteitskeuzes en reikt alternatieven aan voor efficiënte verkeersdeelname.

Verbruiksgegevens direct inzichtelijk voor bestuurder

De brandstoflijsten van uw leasemaatschappij kunt u uploaden in deze trainingsapplicatie waardoor u direct overzicht heeft over de verbruikscijfers. U kunt tevens op wagentype benchmarken zodat u helder overzicht krijgt in de verbeterpunten. De bestuurder ziet op zijn persoonlijke pagina hoe hij scoort (verbruikscijfers, score verkeersinzicht, kennis nieuwe verkeersregels, kennis Het Nieuwe Rijden) t.o.v. van collega bestuurders.

Resultaten werknemer

 • 24/7 toegang tot trainingen, informatie, actualiteiten, file- en weersberichten
 • schade-en ongevalpreventie
 • brandstofbesparing, reductie uitstoot CO2

Resultaten werkgever

 • preventie en besparingsplatform: realiseren verkeersveiligheidscultuur
 • kostenbeheersing: brandstof, schadelast en slijtage
 • duurzaam ondernemen
 • naleving zorg- en opleidingsverplichting
Bereken uw voordeel « Vorige pagina
© Copyright Centrum voor Duurzame Mobiliteit
« Vorige pagina

Veilig en zuinig

Verhoog de verkeersveiligheid en verlaag de brandstof- kosten van uw organisatie

v.a. € 29,95

Offerte aanvragen


Trainingslocatie

Thuis of kantoor

Duur training

1 uur / updates 15 minuten

Maximale deelname

Onbeperkt

Beoogd rendement

Afname CO2 uitstoot en brandstofkosten 12%.
Afname incidenten en ongevallen 10 - 15 %