Aan de slag met CO2-reductie in de keten en een hogere kwalificatie op de CO2-prestatieladder 

Voor bedrijven die werken met de CO2-prestatieladder vanaf niveau 3 is ketensamenwerking gericht op CO2-reductie een vereiste om het gewenste niveau op de ladder te behalen of te behouden. Veel bedrijven zijn daarom op zoek naar mogelijkheden om vorm te geven aan die ketensamenwerking. Daarom start het Centrum Duurzame Mobiliteit het keteninitiatief ‘Duurzame Mobiliteit’. Dit keteninitiatief biedt u platform voor samenwerking en innovatie in de keten. Doel van het keteninitiatief is om:

  • samenwerking te faciliteren tussen u, uw klanten, leveranciers en andere ketenpartners én
  • om u te helpen vorm te geven aan CO2-reductie in de keten.

Door deelname aan dit initiatief is uw organisatie in staat om hogere treden te behalen op de CO2-prestatieladder. Uitgangspunt bij de organisatie van het keteninitiatief is het verduurzamen van uw organisatie en tegelijkertijd compliance met de eisen uit de CO2-prestatieladder. Meer informatie over het keteninitiatief. 

Rondetafelbijeenkomst: praat mee met de organisatie en inrichting van het keteninitiatief!

Op 12 oktober 2017 organiseert het Centrum Duurzame Mobiliteit samen met Verkeersveiligheid Groep Nederland een rondetafelbijeenkomst ter voorbereiding van het keteninitiatief Duurzame Mobiliteit. Meld u aan voor deelname om samen verder vorm te geven aan het keteninitiatief. Daarmee u werkt aan CO2-reductie in de keten door samenwerking en een hogere kwalificatie voor de CO2-prestatieladder voor uw organisatie.

Voor details over de Rondetafel en aanmelden verwijzen we u naar ‘Aanmelden en Programma‘.

Meld u aan!