Samenwerken aan duurzame mobiliteit & CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder helpt organisaties om aan de slag te gaan met CO2-reductie binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij hun klanten en leveranciers. Dat vraagt wel om samenwerking in de keten. Veel bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden om vorm te geven aan die ketensamenwerking. Daarom start het Centrum Duurzame Mobiliteit het keteninitiatief Duurzame Mobiliteit.

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 tredes. Per niveau zijn eisen gedefinieerd over de CO₂-prestatie van organisaties. De eerste 3 tredes richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. De tredes 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarvan de organisatie een schakel is. Het gaat daarbij om CO2-reductie binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook in de keten. Dit kunnen organisaties bereiken door samenwerking met ketenpartners en innovatie in de gehele keten te bevorderen. Voor bedrijven die in aanmerking willen komen voor niveau 3 en hoger van de ladder is deze samenwerking met ketenpartners zelfs een vereiste. Het keteninitiatief Duurzame Mobiliteit biedt u platform om deze samenwerking in de keten te bevorderen.