Keteninitiatief Duurzame Mobiliteit:
platform voor samenwerking en CO2-reductie in de keten

Het keteninitiatief is in het leven geroepen door het Centrum voor Duurzame Mobiliteit in samenwerking met Verkeersveiligheid Groep Nederland. Het doel van het keteninitiatief is om u te helpen vorm te geven aan CO2-reductie in de keten door samenwerking te faciliteren tussen u, uw klanten, leveranciers en andere ketenpartners.

Onder de vlag van het keteninitiatief gaat u vraaggestuurd aan de slag met klanten en leveranciers. U werkt aan concrete plannen voor CO2-reductie en ontwikkelprojecten die uw bedrijf echt toegevoegde waarde leveren. Hiervoor organiseert het Centrum Duurzame Mobiliteit partnerbijeenkomsten, workshops, netwerkactiviteiten en inspiratiesessies over actuele thema’s. Denk daarbij aan CO2-reductie in wagen- en materieelpark, Het Nieuwe Rijden, alternatieve brandstoffen, nieuwe aandrijflijnen en -technieken, rijgedrag analyse en elektrisch rijden, enzovoort.

Focus op energiestroom Brandstof

Brandstofverbruik door het wagenpark is veelal één van de grootste energiestromen van organisaties. Het wagenpark is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot van organisaties. Op deze  energiestroom kunnen organisaties aanzienlijk op  brandstofkosten besparen en de CO2-uitstoot reduceren. Het keteninitiatief Duurzame Mobiliteit focust zich vooral op reductie van deze energiestroom.

In najaar 2017 is de lancering van het keteninitiatief Duurzame Mobiliteit. Meld u aan voor de rondetafelbijeenkomst om uw input te leveren voor de organisatie en inrichting van het initiatief zodat het u echt toegevoegde waarde gaat leveren.

Het succes van het keteninitiatief maken we samen. De gedachte achter het keteninitiatief is dat participerende bedrijven een actieve bijdrage leveren om samen organisaties én uw keten te verduurzamen.