Voordelen voor deelname aan het keteninitiatief op een rij

Door deelname aan dit initiatief is uw organisatie in staat om hogere treden te behalen op de CO2-prestatieladder. Uitgangspunt daarbij is compliance met de eisen uit de CO2-prestatieladder:

  • U heeft als bedrijf platform om andere bedrijven aan te zetten in de sector/branche tot implementatie van kansrijke energie- of CO2-reductiemaatregelen (eis 5D CO2-prestatieladder);
  • U krijgt platform om samen met deelnemers uit de sector ontwikkelingsprojecten alsmede nieuwe maatregelen te bedenken en te initiëren (eis 4D CO2-prestatieladder). Het biedt de ideale netwerkmogelijkheid om gezamenlijke activiteiten met andere deelnemers te bedenken zoals praktijkproeven, proefprojecten, verkennend onderzoek;
  • U kunt actief participeren in de initiatief gericht op CO2-reductie in de sector of daarbuiten door potentiele reductiemaatregelen te ontwikkelen en deel te nemen in werkgroepen en daar kennis te delen en op te halen (eis 3D CO2-prestatieladder). Bij passieve deelname voldoet u aan eis 1D en 2D.

Onder de vlag van het keteninitiatief gaat u vraaggestuurd aan de slag met klanten en leveranciers. U werkt aan concrete plannen voor CO2-reductie en ontwikkelprojecten die uw bedrijf echt toegevoegde waarde leveren. Hiervoor organiseert het Centrum Duurzame Mobiliteit partnerbijeenkomsten, workshops, netwerkactiviteiten en inspiratiesessies over actuele thema’s. Denk daarbij aan CO2-reductie in wagen- en materieelpark, Het Nieuwe Rijden, alternatieve brandstoffen, nieuwe aandrijflijnen en -technieken, rijgedrag analyse en elektrisch rijden, enzovoort.

Dit keteninitiatief biedt u platform om deze samenwerking met uw klanten en leveranciers in de keten te bevorderen.